Casa este așezată la sud de drum, retrasă de la acesta. Ea se întoarce către soare și grădină, lăsând drumul în spate. Este formată din două odăi numite de doamna Vetrilă „a de dela deal” și „a de d-ălea bune”, nume ce orientează casa în funcție de topografia curții dar și în funcție de folosirea încăperilor. Acestea se accesează direct din prispă. Casa mai are două beciuri și pod.
Prispa ocupă două laturi: latura lungă către S-E, care privește către grădină și pădure, și latura scurtă către S-V, care este capăt de perspectivă din stradă, din sensul de urcare către mănăstire.
Soclul casei este realizat din zidărie de bolovani de râu cu mortar pe bază de var, are pereți portanți din bârne de lemn chertate, finisate cu cercuială și tencuială de pământ văruită alb. Peretele ce desparte cele două odăi este din zidărie de cărămidă, având câte o firidă pe fiecare față și o ferestruică pentru a împărți lumina lămpii în ambele odăi. Casa are un beci mai amplu, cu acces de pe latura de S-V, din zona mai coborâtă a terenului, și un al doilea beci de amploare și înălțime reduse, pardosit cu cărămidă, inițial accesibil printr-o trapă în podeaua camerei bune, acum închisă. Acoperișul, pe structură de lemn, este acoperit cu țiglă. Podina este alcătuită similar pereților, din bârne groase de lemn, la intrados având cercuială și tencuială de pământ văruită. Între beci și casă planșeul este pe structură de grinzi din lemn masiv peste care se așeză bârne groase, podite pe ambele fețe.
Ornamentația bogată din scânduri de lemn traforate se regăseşte atât la exterior (stâlpi, streaşină, ramele ferestrelor, pălimarul prispei și portița de intrare pe prispă), cât şi la interior, în camera bătrânească (tăblia patului, galeriile perdelelor, laviţa pentru găleată cu apă de băut, un mic dulap suspendat, cuierul). Traforul este realizat cu modele vegetale şi caracterul unitar al ornamentaţiei vădeşte grija pentru detalii şi apetitul pentru frumos. Un element distinctiv al casei este detaliul floral realizat din tencuială, care apare pe fațadele scurte ale casei.

Casa este situată în satul Văleni, comuna Sălătrucu, pe partea stângă a văii Topologului, la o distanta de 1,2 km de râu, pe drumul care unește vatra satului cu Mănăstirea Văleni. Ulița este croită în lungul văii pârâului Văleni. În dreptul gospodăriei, pârâul se întretaie cu drumul și trece de pe partea dreaptă a drumului pe cea stângă, apropiindu-se de casă. Gospodăria se situează pe un teren cu pantă ușoară, drumul și casele fiind așezate către vale (N-V) iar grădina urcând domol către limba de pădure ce acoperă coama dealului (S-E).

Așezare:
Comuna Sălătrucu, sat Văleni
Data contructie:
1956
Stare de conservare:
Bună