PE TOPOLOG ÎN SUS

"Pe Topolog în sus" este un proiect de cercetare multidisciplinar ce dorește să pună în lumină arhitectura tradițională de pe valea superioară a râului Topolog, județul Argeș, precum și să sublinieze importanța pe care atributele locului o pot avea în modelarea acesteia. În contextul dez-voltării autostrăzii Pitești-Sibiu, care va traversa valea, scopul cercetării este, în primul rând, acela de a prezenta și de a evidenția valoarea patrimoniului arhitectural tradițional al zonei, care va trece în curând prin acest proces de modernizare. În paralel, intenționăm și a atrage atenția asupra posibilelor transformări ale zonei pe care le poate determina un astfel de proiect de anvergură națională.
Cercetarea se concentrează pe partea superioară a văii Topologului, respectiv de la comuna Tigveni în sus, înglobând și comunele Cepari, Șuici și Sălătrucu. Direcția de studiu urmează firul apei în amonte, către sursa râului Topolog. Ea coincide și cu firul de dezvoltare al autostrăzii - dinspre aglomerări urbane spre munte, unde râul își are izvoarele și unde autostrada va traversa Carpații Meridionali pentru a lega Muntenia de Transilvania.
Segmentul superioar al văii Topologului constituie un teritoriu bine conturat geografic, de-limitat de dealuri, la est și la vest, și de lanțul montan, către nord. Acest spațiu protejat de relief este propice unei dezvoltări sociale și culturale unitare, asemeni văilor învecinate ce se succed către est. Deși legăturile dintre văi au dus la influențe reciproce firești, înțelegerea specificului cultural local și implicit a arhitecturii tradiționale, trebuie sa țină cont de această configurare particulară a reliefului ce a determinat diferențieri și nuanțări ale expresiilor arhitecturale din aceste subzone ale teritoriului nord-argeșean. Astfel, am considerat valea ca fiind o unitate cultural-geografică și am încercat cercetarea ei în ansamblu pentru o mai bună înțelegere a fondului său construit.

Etapele proiectului

Cartarea văii
05.07.2021 – 21.07.2021

Cartarea a presupus parcurgerea a peste 25 de km din lungimea văii, acoperind în întregime aria aferentă comunelor Tigveni, Cepari, Șuici și Sălătrucu (peste 350 km parcurși). Interacțiunile cu oamenii locului au îmbogățit experiența echipelor de cartare cât și înțelegerea straturilor culturale discrete ale văii.

Relevarea caselor selectate
01.08.2021 – 14.08.2021

În urma cartării au fost selectate și documentate 14 case traditionale de pe vale. Măsurarea în detaliu a caselor a fost în primul rând o experiență senzorială foarte bogată, experimentând tipuri de spații și texturi foarte variate.

Masă rotundă
16.08.2021

Parcurgând valea și vorbind cu localnicii, ne-a devenit evidentă împortanța râului ca ax central al văii, atât geografic cât și cultural. Așadar, ghidați de pesagistul Nicolas Triboi și de domnii Con-stantin și Dumitru Apostol (localnici) am mers către izvoarele Topologului, pentru a înțelege mai bine trasformările prin care a trecut acesta în ultimele șase decenii, precum și ce efectele pe care aceste transformări le-au avut asupra așezărilor.


Echipa proiectului

Coordonatori „Pe Topolog în sus”

Cristina Budan
Paul Budan
Rodica Dina
Daniela Gheorghiu
Ruxandra Sacaliș

Colaboratori
Studiu istoric: Irina Calotă (Popescu)
Studiu toponimii: Mihaela Avram
Studiu peisagistic: Nicolas Triboi
Studiu sociologic: Andreea Ogrezeanu
Editor: Irina Calotă (Popescu)
Graphic design și ilustrații: Irina Mateescu
Fotografii: Andrei Mărgulescu
Panorame 360: Konrad Mihat
Fotogrammetrie: Axa Prospect Arhitectura

Mulțumiri

Mulțumiri deosebite se cuvin colaboratorilor pentru contribuția la realizarea albumului: Mihaela Avram, Irina Calotă, Andreea Ogrezeanu, Nicolas Triboi.

Le mulțumim partenerilor pentru contribuția la cercetarea pe Valea Topologului: Ordinul Arhitecților din România - Filiala Argeș prin arh. Alexandru Răuță, Muzeul Viticulturii și Pomicul-turii Golești prin Iustin Dejanu și Gerard Călin, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” București prin Puiu Costoiu și Cătălin Stoian, Asociația „Poarta Făgărașului” prin Teodora Cantu,

voluntarilor din etapa de cartare a văii: Ana Maria Banu, Olivian Crăciun, Carina Davidoiu, Ana Dincă, Alexandru Bogdan Ferenț, Dana Georgescu, Ana Hodan, Diana Maria Iordache, Magda Iulia Juravlea, Ioan Cristian Leahu, Alexandra Lupu, Andreea Florina Popa, Cezara Tudosă, Ioana Stănculescu, Ciprian Ungurașu

voluntarilor care au contribuit la realizarea releveelor: Amina Alchihabi, Ana Maria Banu, Georgiana Calinciuc, Cristina Alexandra Ciobanu, Alexandru Bogdan Ferenț, Dana Georgescu, Daria-Minerva Godescu, Stefania-Ioana Harasim, Andreea Maria Hoțoi, Alexandra Lupu, Theodo-ra Marinescu, Ana-Maria Moroșan, Andreea Nistor, Andreea Florina Popa, Maria-Sara Popa, Elena Cristina Vlonga

celor care ne-au primit în casele lor,

localnicilor: Constantin Apostol, Dumitru Apostol, Vasile Neacșa-Enăchescu, Maria Mihuț, Petruța Matei; primarilor din cele patru comune: Nicolae Langer, Alin Iatagan, Alexei Cristian Ci-obanu, Constantin Smeu și preoților: Cătălin Florin Dinică, Constantin Florescu și Sorin Olteanu

Mulțumiri speciale se cuvin și către: Catrinel Budan, Mathieu Couteret, Ruxandra Cruțescu, Elena Florea Dumitrescu, Konrad Mihat, Raluca Munteanu, Andrea Palfi, Horia și Violeta Stănescu.