Casa de sub deal

Din drumul principal, fațada cu fronton de lemn a casei soților Untaru este percepută perfect frontal, în capătul aleii înguste de acces în curte. Apoi ea se dezvoltă în lungul curții, paralel cu drumul, lucru care nu este vizibil la o primă privire de dincolo de poartă.

Casa se remarcă tocmai prin forma atipică care preia linia naturală a terenului. Ea încearcă parcă să comunice, atât cu drumul, și cu râul Topolog de peste drum, cât și cu relieful în care este așezată.

În aparență o casă alungită, tocmai prin fațada lungă orientată către stradă, planul confirmă faptul că avem de a face cu o casă de formă compactă și tipică zonei rurale, cu trei încăperi generoase dispuse în anfiladă. Accesul în încăperi se face printr-o prispă alungită cu arcade trilobate. În capătul ei se află o bucătărie rectangulară orientată către drum cu fronton de lemn. Acestea două zone sunt racordate atipic printr-o diagonală. Această configurație pare să rezulte din relația cu drumul, cu râul Topolog, cu relieful în care este așezată, dar și cu geometria alungită a curții. Intrarea în casă se face de pe latura scurtă a sălii, dinspre mijlocul bătăturii, în vecinătatea curții păsărilor, a grajdului și a fântânii. Treptele finisate cu beton sclivisit devin loc de stat în momentele de răgaz. Bucătăria și sala sunt separate printr-o structură de lemn pe care este prins un perete realizat din rame și tăblii. Fațada cu fronton are o inchidere asemănătoare.

Așezare:
comuna Sălătrucu, sat Sălătrucu de sus
Data contructie:
necunoscut (aproximativ 1930)
Stare de conservare:
Bună